NAVOIY VILOYAT SPORT BOSHQARMASI 
» Yakka kurash turlariga IBO'SM (Pullik to'garaklar mavjud emas)

» Yakka kurash turlariga IBO'SM (Pullik to'garaklar mavjud emas)

  Yakka kurash turlariga IBO'SM (Pullik to'garaklar mavjud emas)


  Ѕесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны дл¤ веб сайтов

  БОКС БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Тагаева Фарида СаъдуллаевнаУМГ-28.15-9.458.15-10.308.15-9.458.15-9.45 Баня8.15-9.458.15-10.30Спорт бошқармаси зали
  УМГ-216.00-17.3016.00-18.1516.00-17.3016.00-17.30 Баня16.00-17.3016.00-18.15
  2Мухамматов Тулкин ХусановичУМГ-46.00-7.30
  18.00-19.30
  6.00-7.30
  18.00-19.30
  6.00-7.30
  18.00-19.30
  16.00-17.30
  Баня
  6.00-7.30
  18.00-19.30
  18.00-19.301-БЎСМ
  УМГ-419.30-21.4519.30-21.4519.30-21.45
  17.45-20.00
  Баня
  19.30-21.4519.30-21.45
  3Боймуратов Фарход СадуллаевичСКЭГ-26.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  15.30-17.45
  Баня
  6.00-6.45
  18.00-21.00
  6.00-6.45
  18.00-21.00
  Спорт
  саройи
  ДЗЮ-ДО КУРАШ БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Мардонова Гулхаё Абдували қизиУМГ-39.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.15Қизилтепа тум.
  1-ТИП стадион
  УМГ-315.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.45
  2Шарипов ШахобиддинШарофиддиновичУМГ-416.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.00-19.0016.00-19.00Қизилтепа тум.
  12-мактаб
  УМГ-418.45-21.0018.45-21.0018.45-21.0018.45-21.0019.00-21.4519.00-21.45
  3Буронов Батир НасировичСКЭГ-16.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15

  10.00-13.00 Баня

  Озера
  (бадан тарбия)
  Кимёгар ўйингоҳи
  4Эшимов Элдор ТоштемировичУМГ-318.05-20.2018.05-20.2018.50-21.0518.05-20.2018.05-20.2018.50-21.05 БаняНавоий шаҳар
  1-БЎСМ
  КАРАТЭ WKF БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Тошев Илёс ИноятовичУМГ-218.00-19.3018.00-20.1518.00-19.3018.00-19.3018.00-20.1518.00-19.30Навоий шаҳар
  4-мактаб
  УМГ-219.30-21.0020.15-21.4519.30-21.0019.30-21.4520.15-21.4519.30-21.45
  ҚИЛИЧБОЗЛИК БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаЯкшанбаМашғулотўтиш жойи
  1Князев Игорь АлександровичСКЭГ-26.00-6.45
  16.30-19.30
  6.00-6.45
  16.30-19.30
  6.00-6.45
  16.30-19.30
  6.00-6.45
  16.30-19.30
  6.00-6.45
  16.30-19.30
  10.00-10.45Спорт
  саройи
  2Абдурахмонова АлбинаУМГ-28.00-9.308.00-9.308.00-9.308.00-9.308.00-9.3010.00-13.00Спорт
  саройи
  ОҒИР АТЛЕТКА БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Умарова Нафиса Низомиддин қизиСКЭГ-28.00-8.45
  15.00-17.15
  8.00-8.45
  15.00-18.00
  8.00-8.45
  15.00-17.15
  8.00-8.45
  15.00-17.15
  8.00-8.45
  15.00-18.00
  8.00-8.45
  15.00-17.15
  Зарафшон шаҳар 2-мактаб
  2Хошимова Нуржахон Носир қизиУМГ-217.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.4517.30-19.45ЯКТИБЎСМ
  ТАЭКВОН-ДО WTБЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Аслонов Аббос АкбаровичУМГ-117.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.30Нурота тум.
  58-мактаб
  УМГ-218.30-20.0018.30-20.4518.30-20.0018.30-20.0018.30-20.4518.30-20.00
  УМГ-220.00-22.1520.45-22.1520.00-21.3020.00-21.3020.45-22.1520.00-22.15
  2Эргашев Султонбек Маманиёз ўғлиУМГ-218.00-19.3018.00-20.1518.00-19.3018.00-19.3018.00-20.1518.00-19.30ЯКТИБЎСМ
  3Истамова Мадина ШухратовнаУМГ-19.00-10.309.00-10.309.00-10.309.00-10.309.00-10.309.00-10.30ЯКТИБЎСМ
  УМГ-216.30-18.0016.30-18.4516.30-18.0016.30-18.0016.30-18.4516.30-18.00
  4Рустамов Амирхан НуритдиновичСКЭГ-26.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  18.15-21.15
  16.00-20.00
  Баня
  (кимёгар)
  Навоий шаҳ.
  8-мактаб
  5Файзиев Фарход АхтамовичУМГ-218.00-19.3018.00-19.3018.00-19.3018.00-19.3018.00-20.1517.00-19.15Кармана тум.
  15-мактаб
  УМГ-219.45-21.1519.45-21.1519.45-22.0019.45-21.1520.30-22.0019.30-21.45ЯКТИБЎСМ
  6Маматназаров Набижон КаримовичСКЭГ-16.00-6.456.00-6.456.00-6.456.00-6.456.00-6.456.00-6.45Кармана тум.
  8-мактаб
  14.30-16.4514.30-16.4514.30-16.4514.30-16.45 Баня14.30-16.4514.30-16.45ЯКТИБЎСМ
  ЭРКИН КУРАШ БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Хамидов Мухаммад Ўктам ўғлиУМГ-38.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-10.158.00-10.15ЯКТИБЎСМ
  УМГ-317.00-19.1517.00-19.1517.00-19.15 Баня17.00-19.1517.00-19.1517.00-19.15
  2Эргашев Воисхон Саётхон ўғлиУМГ-38.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-10.158.00-10.15ЯКТИБЎСМ
  СКЭГ-16.00-6.45
  17.00-19.15
  6.00-6.45
  17.00-19.15
  6.00-6.45
  17.00-19.15 Баня
  6.00-6.45
  17.00-19.15
  6.00-6.45
  17.00-19.15
  6.00-6.45
  17.00-19.15
  3Бойматов Аъзам АхмадовичУМГ-316.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.45Хатирчи тум.
  85-мактаб
  СКЭГ-16.30-7.15
  18.50-21.05
  6.30-7.15
  18.50-21.05
  6.30-7.15
  18.50-21.05
  6.30-7.15
  18.50-21.05
  6.30-7.15
  18.50-21.05
  6.30-7.15
  18.50-21.05
  4Тохиров Бехзод Омон ўғлиУМГ-318.15-20.3018.15-20.3018.15-20.30 Баня18.15-20.3018.15-20.3018.15-20.30ЯКТИБЎСМ
  5Сафаров Шерзод ТожиевичУМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15Хатирчи тум.
  51-мактаб
  6Норов Юлдош БекназаровичСКЭГ-36.00-6.45
  18.30-20.45
  6.00-7.30
  18.30-20.45
  6.00-7.30
  18.30-20.45 Баня
  6.00-7.30
  18.30-20.45
  6.00-7.30
  18.30-20.45
  6.00-6.45
  18.30-20.45
  ЯКТИБЎСМ


  ЭРКИН (АЁЛЛАР) КУРАШ БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Қувондиқова Гўзал РахимовнаУМГ-39.45-12.009.45-12.009.45-12.009.45-12.009.45-12.009.45-12.00ГТИБЎСМ вокзал
  УМГ-316.00-18.1516.00-18.1516.00-18.15 Баня16.00-18.1516.00-18.1516.00-18.15ЯКТИБЎСМ
  2Тошпулатова Сохиба Исроил қизиСКЭГ-26.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-18.15 Баня
  6.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-19.00
  6.00-6.45
  16.00-19.00
  ЯКТИБЎСМ
  3Салимова Юлдуз Рўзи қизиУМГ-48.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-11.008.00-11.00ЯКТИБЎСМ
  СКЭГ-16.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-18.15 Баня
  6.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-18.15
  6.00-6.45
  16.00-18.15
  4Хожиева Ўғилой ХакимжоновнаСКЭГ-17.00-7.45
  14.00-16.15
  7.00-7.45
  14.00-16.15
  7.00-7.45
  14.00-16.15 Баня
  7.00-7.45
  14.00-16.15
  7.00-7.45
  14.00-16.15
  7.00-7.45
  14.00-16.15
  Кармана тум.
  3-мактаб
  ЮНОН-РУМ КУРАШ БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Жўраев Акбар НорқуловичУМГ-29.00-10.309.00-10.309.00-10.3017.00-18.30 Баня8.30-10.4512.00-14.15
  Сузиш хавза
  ГТИБЎСМ вокзал
  Разменка
  10-мактаб
  СКЭГ-36.00-7.30
  18.00-20.15
  6.00-7.30
  18.00-20.15
  6.00-7.30
  18.00-20.15
  6.00-7.30
  18.00-20.15 Баня
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  12.00-14.15
  Сузиш хавза
  2Жураев Акрам НорқуловичУМГ-29.00-10.309.00-10.309.00-10.3017.00-18.30 Баня8.30-10.4512.00-14.15
  Сузиш хавза
  ГТИБЎСМ вокзал
  УМГ-216.30-18.0016.30-18.0016.30-18.0016.30-18.00 Баня16.30-18.4512.00-14.15
  Сузиш хавза
  3Фаттоев Сухроб НеъматовичСКЭГ-26.30-7.15
  18.30-20.45
  6.30-7.15
  18.30-21.30
  6.30-7.15
  18.30-20.45
  6.30-7.15
  18.30-20.45
  6.30-7.15
  18.30-20.45
  6.30-7.15
  18.30-21.30
  Спорт
  саройи
  4Рахмонов Хусан ЭбодуллаевичУМГ-29.30-11.009.30-11.009.30-11.00 Баня9.30-11.009.30-11.459.30-11.45ЯКТИБЎСМ
  УМГ-215.00-16.3015.00-16.3015.00-16.30 Баня15.00-16.3015.00-17.1515.00-17.15
  5Курбанов Ўткир СаттаровичУМГ-26.00-7.306.00-7.306.00-7.306.00-7.306.00-8.156.00-8.15Навоий шаҳар
  5-мактаб
  УМГ-217.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.30
  Баня
  17.00-19.1517.00-19.15
  6Рахматов Шохқаландар АвазовичСКЭГ-26.00-6.45
  19.30-21.45
  6.00-6.45
  18.30-21.30
  6.00-6.45
  19.30-21.45
  6.00-6.45
  19.30-21.45
  6.00-6.45
  19.30-21.45
  6.00-6.45
  18.30-21.30
  Кармана БЎСМ
  7Муминов Фарход УмурзоқовичСКЭГ-16.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  6.00-6.45
  19.00-21.15
  5.30-6.30
  14.00-16.15
  Баня
  ГТИБЎСМ вокзал
  8Ургучев Шерзод ШариповичУМГ-418.00-20.1518.00-21.0018.00-20.1518.00-21.00 Баня18.00-20.1512.00-14.15
  Сузиш хавза
  ГТИБЎСМ вокзал
  9Иззатуллаев Омаджон Асатулло ўғлиСКЭГ-16.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15 Баня
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  6.00-6.45
  18.00-20.15
  НИОЗМИ
  МИЛЛИЙ КУРАШ БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Норов Мамадали МуродалиевичУМГ-417.00-19.1517.00-19.1517.00-19.1517.00-19.1517.00-20.0017.00-20.001-БЎСМ
  СКЭГ-36.00-7.30
  19.15-21.30
  6.00-7.30
  19.15-21.30
  6.00-7.30
  19.15-20.45
  Баня
  6.00-7.30
  19.15-21.30
  6.00-7.30
  19.15-21.30
  6.00-7.30
  19.15-20.45
  2Ярматов Бекзод ЖонузоқовичУМГ-48.00-10.158.00-10.158.00-10.15
  Баня
  8.00-10.158.00-11.008.00-11.00ЯКТИБЎСМ
  УМГ-415.00-17.1515.00-17.1515.00-17.15
  Баня
  15.00-17.1515.00-18.0015.00-18.00
  3Отамуродов Одилжон РажаббоевичУМГ-38.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-10.158.00-10.15ЯКТИБЎСМ
  СКЭГ-16.15-7.00
  18.30-20.45
  6.15-7.00
  18.30-20.45
  6.15-7.00
  18.30-20.45 Баня
  6.15-7.00
  18.30-20.45
  6.15-7.00
  18.30-20.45
  6.15-7.00
  17.00-19.15
  4Тўраев Фарход ШокировичУМГ-27.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-9.157.00-9.15Кармана тум.
  28-мактаб
  (1 спорт зал)
  УМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15
  УМГ-217.35-19.0517.35-19.0517.35-19.0517.35-19.0518.15-20.3018.15-20.30
  5Бозоров Элёр Ихтиёр ўғлиУМГ-39.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.15Нурота тум.
  Қизилча М.Ф.Й
  спорт зал
  УМГ-415.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-18.0015.00-18.00
  6Тошев Шавкат Жаббор ўғлиУМГ-48.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-11.008.00-11.00ЯКТИБЎСМ
  УМГ-415.00-17.1515.00-17.1515.00-17.15 Баня15.00-17.1515.00-18.0015.00-18.00
  7Эшмуратов Нуриддин Жаббор ўғлиУМГ-316.45-19.0016.45-19.0016.45-19.0016.45-19.0016.45-19.0016.45-19.00"Янги-куч" МФЙ мослаштирилган кураш зали
  УМГ-319.15-21.3019.15-21.3019.15-21.3019.15-21.3019.15-21.3019.15-21.30
  8Назаров Акрам ТулқиновичУМГ-215.00-17.1518.00-20.1519.00-20.3015.00-17.15
  17.00-19.15Навбаҳор тум.
  9-мактаб
  9Хидиров Сирожиддин ҚаршибоевичСТГ-16.30-7.156.30-7.156.30-7.156.30-7.156.30-7.156.30-7.151-БЎСМ
  19.25-21.4019.25-21.4019.25-21.4019.25-21.40
  Баня
  19.25-21.4019.25-21.40
  10Қаршибоев Жасур Рузимурод ўғлиСКЭГ-26.00-7.30
  19.30-21.00
  6.00-7.30
  19.30-21.45
  6.00-7.30
  19.30-21.00
  6.00-7.30
  19.30-21.00
  Баня
  6.00-7.30
  19.30-21.00
  6.00-7.30
  19.30-21.45
  1-БЎСМ
  11Жамилов Алишер АкбаровичУМГ-315.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.15Навоий шахар
  9-мактаб (Тинчлик)
  УМГ-418.00-20.1518.00-20.1518.00-20.1518.00-20.1518.00-21.0018.00-21.001-БЎСМ
  САМБО КУРАШ БЎЛИМИ
  Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
  1Мажитов Улуғбек ОриповичУМГ-28.00- 9.308.00- 10.158.00- 9.308.00- 9.30
  Баня
  8.00- 9.308.00- 10.15ЯКТИБЎСМ
  ОСМГ7.00-7.45
  18.30-21.30
  6.00-7.30
  18.30-21.30
  7.00-7.45
  18.30-21.30
  7.00-7.45
  18.30-21.30
  7.00-7.45
  18.30-21.30
  6.00-7.30
  18.30-21.30
  Баня
  Навоий шаҳар
  14 магазин (мослаштирилган спорт зали)
  2Тошев Тулқин Толибжон ўғлиУМГ-28.00- 9.308.00- 10.158.00- 9.308.00- 9.308.00- 9.308.00- 10.15ЯКТИБЎСМ
  УМГ-216.30-18.0016.30-18.4516.30-18.0016.30-18.0016.30-18.0016.30-18.45
  3Эсанов Умид Мансур ўғлиУМГ-315.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.45Кармана тум.
  28-мактаб
  (1-спорт зал)
  УМГ-317.45-20-0017.45-20-0017.45-20-0017.45-20-0017.45-20-0017.45-20-00
  4Рахимов Санат ШаритдиновичУМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15Навоий шаҳар
  14 магазин (мослаштирилган спорт зали)
  УМГ-219.00-20.3019.00-20.3019.00-20.3019.00-20.3019.00-21.1519.00-21.15
  5Тўраев Шухрат ШокировичУМГ-27.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-9.157.00-9.15Кармана тум.
  28-мактаб
  (2-спорт зал)
  УМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15
  фильмы бесплатно


YANGILIKLAR SURATLARDA
KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR 135
YAKUNLANDI 130
JISMONIY SHAXSLARDAN 134
YURIDIK SHAXSLARDAN 1

batafsil

Qaysi sport turiga qiziqasiz?


OVOZ BERISH NATIJALAR

FOYDALI HAVOLALAR

Yakka kurash turlariga IBO'SM (Pullik to'garaklar mavjud emas)


Ѕесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны дл¤ веб сайтов

БОКС БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Тагаева Фарида СаъдуллаевнаУМГ-28.15-9.458.15-10.308.15-9.458.15-9.45 Баня8.15-9.458.15-10.30Спорт бошқармаси зали
УМГ-216.00-17.3016.00-18.1516.00-17.3016.00-17.30 Баня16.00-17.3016.00-18.15
2Мухамматов Тулкин ХусановичУМГ-46.00-7.30
18.00-19.30
6.00-7.30
18.00-19.30
6.00-7.30
18.00-19.30
16.00-17.30
Баня
6.00-7.30
18.00-19.30
18.00-19.301-БЎСМ
УМГ-419.30-21.4519.30-21.4519.30-21.45
17.45-20.00
Баня
19.30-21.4519.30-21.45
3Боймуратов Фарход СадуллаевичСКЭГ-26.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
15.30-17.45
Баня
6.00-6.45
18.00-21.00
6.00-6.45
18.00-21.00
Спорт
саройи
ДЗЮ-ДО КУРАШ БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Мардонова Гулхаё Абдували қизиУМГ-39.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.15Қизилтепа тум.
1-ТИП стадион
УМГ-315.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.45
2Шарипов ШахобиддинШарофиддиновичУМГ-416.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.00-19.0016.00-19.00Қизилтепа тум.
12-мактаб
УМГ-418.45-21.0018.45-21.0018.45-21.0018.45-21.0019.00-21.4519.00-21.45
3Буронов Батир НасировичСКЭГ-16.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15

10.00-13.00 Баня

Озера
(бадан тарбия)
Кимёгар ўйингоҳи
4Эшимов Элдор ТоштемировичУМГ-318.05-20.2018.05-20.2018.50-21.0518.05-20.2018.05-20.2018.50-21.05 БаняНавоий шаҳар
1-БЎСМ
КАРАТЭ WKF БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Тошев Илёс ИноятовичУМГ-218.00-19.3018.00-20.1518.00-19.3018.00-19.3018.00-20.1518.00-19.30Навоий шаҳар
4-мактаб
УМГ-219.30-21.0020.15-21.4519.30-21.0019.30-21.4520.15-21.4519.30-21.45
ҚИЛИЧБОЗЛИК БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаЯкшанбаМашғулотўтиш жойи
1Князев Игорь АлександровичСКЭГ-26.00-6.45
16.30-19.30
6.00-6.45
16.30-19.30
6.00-6.45
16.30-19.30
6.00-6.45
16.30-19.30
6.00-6.45
16.30-19.30
10.00-10.45Спорт
саройи
2Абдурахмонова АлбинаУМГ-28.00-9.308.00-9.308.00-9.308.00-9.308.00-9.3010.00-13.00Спорт
саройи
ОҒИР АТЛЕТКА БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Умарова Нафиса Низомиддин қизиСКЭГ-28.00-8.45
15.00-17.15
8.00-8.45
15.00-18.00
8.00-8.45
15.00-17.15
8.00-8.45
15.00-17.15
8.00-8.45
15.00-18.00
8.00-8.45
15.00-17.15
Зарафшон шаҳар 2-мактаб
2Хошимова Нуржахон Носир қизиУМГ-217.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.0017.30-19.4517.30-19.45ЯКТИБЎСМ
ТАЭКВОН-ДО WTБЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Аслонов Аббос АкбаровичУМГ-117.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.30Нурота тум.
58-мактаб
УМГ-218.30-20.0018.30-20.4518.30-20.0018.30-20.0018.30-20.4518.30-20.00
УМГ-220.00-22.1520.45-22.1520.00-21.3020.00-21.3020.45-22.1520.00-22.15
2Эргашев Султонбек Маманиёз ўғлиУМГ-218.00-19.3018.00-20.1518.00-19.3018.00-19.3018.00-20.1518.00-19.30ЯКТИБЎСМ
3Истамова Мадина ШухратовнаУМГ-19.00-10.309.00-10.309.00-10.309.00-10.309.00-10.309.00-10.30ЯКТИБЎСМ
УМГ-216.30-18.0016.30-18.4516.30-18.0016.30-18.0016.30-18.4516.30-18.00
4Рустамов Амирхан НуритдиновичСКЭГ-26.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
18.15-21.15
16.00-20.00
Баня
(кимёгар)
Навоий шаҳ.
8-мактаб
5Файзиев Фарход АхтамовичУМГ-218.00-19.3018.00-19.3018.00-19.3018.00-19.3018.00-20.1517.00-19.15Кармана тум.
15-мактаб
УМГ-219.45-21.1519.45-21.1519.45-22.0019.45-21.1520.30-22.0019.30-21.45ЯКТИБЎСМ
6Маматназаров Набижон КаримовичСКЭГ-16.00-6.456.00-6.456.00-6.456.00-6.456.00-6.456.00-6.45Кармана тум.
8-мактаб
14.30-16.4514.30-16.4514.30-16.4514.30-16.45 Баня14.30-16.4514.30-16.45ЯКТИБЎСМ
ЭРКИН КУРАШ БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Хамидов Мухаммад Ўктам ўғлиУМГ-38.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-10.158.00-10.15ЯКТИБЎСМ
УМГ-317.00-19.1517.00-19.1517.00-19.15 Баня17.00-19.1517.00-19.1517.00-19.15
2Эргашев Воисхон Саётхон ўғлиУМГ-38.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-10.158.00-10.15ЯКТИБЎСМ
СКЭГ-16.00-6.45
17.00-19.15
6.00-6.45
17.00-19.15
6.00-6.45
17.00-19.15 Баня
6.00-6.45
17.00-19.15
6.00-6.45
17.00-19.15
6.00-6.45
17.00-19.15
3Бойматов Аъзам АхмадовичУМГ-316.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.4516.30-18.45Хатирчи тум.
85-мактаб
СКЭГ-16.30-7.15
18.50-21.05
6.30-7.15
18.50-21.05
6.30-7.15
18.50-21.05
6.30-7.15
18.50-21.05
6.30-7.15
18.50-21.05
6.30-7.15
18.50-21.05
4Тохиров Бехзод Омон ўғлиУМГ-318.15-20.3018.15-20.3018.15-20.30 Баня18.15-20.3018.15-20.3018.15-20.30ЯКТИБЎСМ
5Сафаров Шерзод ТожиевичУМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15Хатирчи тум.
51-мактаб
6Норов Юлдош БекназаровичСКЭГ-36.00-6.45
18.30-20.45
6.00-7.30
18.30-20.45
6.00-7.30
18.30-20.45 Баня
6.00-7.30
18.30-20.45
6.00-7.30
18.30-20.45
6.00-6.45
18.30-20.45
ЯКТИБЎСМ


ЭРКИН (АЁЛЛАР) КУРАШ БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Қувондиқова Гўзал РахимовнаУМГ-39.45-12.009.45-12.009.45-12.009.45-12.009.45-12.009.45-12.00ГТИБЎСМ вокзал
УМГ-316.00-18.1516.00-18.1516.00-18.15 Баня16.00-18.1516.00-18.1516.00-18.15ЯКТИБЎСМ
2Тошпулатова Сохиба Исроил қизиСКЭГ-26.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-18.15 Баня
6.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-19.00
6.00-6.45
16.00-19.00
ЯКТИБЎСМ
3Салимова Юлдуз Рўзи қизиУМГ-48.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-11.008.00-11.00ЯКТИБЎСМ
СКЭГ-16.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-18.15 Баня
6.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-18.15
6.00-6.45
16.00-18.15
4Хожиева Ўғилой ХакимжоновнаСКЭГ-17.00-7.45
14.00-16.15
7.00-7.45
14.00-16.15
7.00-7.45
14.00-16.15 Баня
7.00-7.45
14.00-16.15
7.00-7.45
14.00-16.15
7.00-7.45
14.00-16.15
Кармана тум.
3-мактаб
ЮНОН-РУМ КУРАШ БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Жўраев Акбар НорқуловичУМГ-29.00-10.309.00-10.309.00-10.3017.00-18.30 Баня8.30-10.4512.00-14.15
Сузиш хавза
ГТИБЎСМ вокзал
Разменка
10-мактаб
СКЭГ-36.00-7.30
18.00-20.15
6.00-7.30
18.00-20.15
6.00-7.30
18.00-20.15
6.00-7.30
18.00-20.15 Баня
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
12.00-14.15
Сузиш хавза
2Жураев Акрам НорқуловичУМГ-29.00-10.309.00-10.309.00-10.3017.00-18.30 Баня8.30-10.4512.00-14.15
Сузиш хавза
ГТИБЎСМ вокзал
УМГ-216.30-18.0016.30-18.0016.30-18.0016.30-18.00 Баня16.30-18.4512.00-14.15
Сузиш хавза
3Фаттоев Сухроб НеъматовичСКЭГ-26.30-7.15
18.30-20.45
6.30-7.15
18.30-21.30
6.30-7.15
18.30-20.45
6.30-7.15
18.30-20.45
6.30-7.15
18.30-20.45
6.30-7.15
18.30-21.30
Спорт
саройи
4Рахмонов Хусан ЭбодуллаевичУМГ-29.30-11.009.30-11.009.30-11.00 Баня9.30-11.009.30-11.459.30-11.45ЯКТИБЎСМ
УМГ-215.00-16.3015.00-16.3015.00-16.30 Баня15.00-16.3015.00-17.1515.00-17.15
5Курбанов Ўткир СаттаровичУМГ-26.00-7.306.00-7.306.00-7.306.00-7.306.00-8.156.00-8.15Навоий шаҳар
5-мактаб
УМГ-217.00-18.3017.00-18.3017.00-18.3017.00-18.30
Баня
17.00-19.1517.00-19.15
6Рахматов Шохқаландар АвазовичСКЭГ-26.00-6.45
19.30-21.45
6.00-6.45
18.30-21.30
6.00-6.45
19.30-21.45
6.00-6.45
19.30-21.45
6.00-6.45
19.30-21.45
6.00-6.45
18.30-21.30
Кармана БЎСМ
7Муминов Фарход УмурзоқовичСКЭГ-16.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
6.00-6.45
19.00-21.15
5.30-6.30
14.00-16.15
Баня
ГТИБЎСМ вокзал
8Ургучев Шерзод ШариповичУМГ-418.00-20.1518.00-21.0018.00-20.1518.00-21.00 Баня18.00-20.1512.00-14.15
Сузиш хавза
ГТИБЎСМ вокзал
9Иззатуллаев Омаджон Асатулло ўғлиСКЭГ-16.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15 Баня
6.00-6.45
18.00-20.15
6.00-6.45
18.00-20.15
НИОЗМИ
МИЛЛИЙ КУРАШ БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Норов Мамадали МуродалиевичУМГ-417.00-19.1517.00-19.1517.00-19.1517.00-19.1517.00-20.0017.00-20.001-БЎСМ
СКЭГ-36.00-7.30
19.15-21.30
6.00-7.30
19.15-21.30
6.00-7.30
19.15-20.45
Баня
6.00-7.30
19.15-21.30
6.00-7.30
19.15-21.30
6.00-7.30
19.15-20.45
2Ярматов Бекзод ЖонузоқовичУМГ-48.00-10.158.00-10.158.00-10.15
Баня
8.00-10.158.00-11.008.00-11.00ЯКТИБЎСМ
УМГ-415.00-17.1515.00-17.1515.00-17.15
Баня
15.00-17.1515.00-18.0015.00-18.00
3Отамуродов Одилжон РажаббоевичУМГ-38.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-10.158.00-10.15ЯКТИБЎСМ
СКЭГ-16.15-7.00
18.30-20.45
6.15-7.00
18.30-20.45
6.15-7.00
18.30-20.45 Баня
6.15-7.00
18.30-20.45
6.15-7.00
18.30-20.45
6.15-7.00
17.00-19.15
4Тўраев Фарход ШокировичУМГ-27.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-9.157.00-9.15Кармана тум.
28-мактаб
(1 спорт зал)
УМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15
УМГ-217.35-19.0517.35-19.0517.35-19.0517.35-19.0518.15-20.3018.15-20.30
5Бозоров Элёр Ихтиёр ўғлиУМГ-39.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.159.00-11.15Нурота тум.
Қизилча М.Ф.Й
спорт зал
УМГ-415.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-18.0015.00-18.00
6Тошев Шавкат Жаббор ўғлиУМГ-48.00-10.158.00-10.158.00-10.15 Баня8.00-10.158.00-11.008.00-11.00ЯКТИБЎСМ
УМГ-415.00-17.1515.00-17.1515.00-17.15 Баня15.00-17.1515.00-18.0015.00-18.00
7Эшмуратов Нуриддин Жаббор ўғлиУМГ-316.45-19.0016.45-19.0016.45-19.0016.45-19.0016.45-19.0016.45-19.00"Янги-куч" МФЙ мослаштирилган кураш зали
УМГ-319.15-21.3019.15-21.3019.15-21.3019.15-21.3019.15-21.3019.15-21.30
8Назаров Акрам ТулқиновичУМГ-215.00-17.1518.00-20.1519.00-20.3015.00-17.15
17.00-19.15Навбаҳор тум.
9-мактаб
9Хидиров Сирожиддин ҚаршибоевичСТГ-16.30-7.156.30-7.156.30-7.156.30-7.156.30-7.156.30-7.151-БЎСМ
19.25-21.4019.25-21.4019.25-21.4019.25-21.40
Баня
19.25-21.4019.25-21.40
10Қаршибоев Жасур Рузимурод ўғлиСКЭГ-26.00-7.30
19.30-21.00
6.00-7.30
19.30-21.45
6.00-7.30
19.30-21.00
6.00-7.30
19.30-21.00
Баня
6.00-7.30
19.30-21.00
6.00-7.30
19.30-21.45
1-БЎСМ
11Жамилов Алишер АкбаровичУМГ-315.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.1515.00-17.15Навоий шахар
9-мактаб (Тинчлик)
УМГ-418.00-20.1518.00-20.1518.00-20.1518.00-20.1518.00-21.0018.00-21.001-БЎСМ
САМБО КУРАШ БЎЛИМИ
Ф.И.ШГуруҳ номиДушанбаСешанбаЧоршанбаПайшанбаЖумаШанбаМашғулотўтиш жойи
1Мажитов Улуғбек ОриповичУМГ-28.00- 9.308.00- 10.158.00- 9.308.00- 9.30
Баня
8.00- 9.308.00- 10.15ЯКТИБЎСМ
ОСМГ7.00-7.45
18.30-21.30
6.00-7.30
18.30-21.30
7.00-7.45
18.30-21.30
7.00-7.45
18.30-21.30
7.00-7.45
18.30-21.30
6.00-7.30
18.30-21.30
Баня
Навоий шаҳар
14 магазин (мослаштирилган спорт зали)
2Тошев Тулқин Толибжон ўғлиУМГ-28.00- 9.308.00- 10.158.00- 9.308.00- 9.308.00- 9.308.00- 10.15ЯКТИБЎСМ
УМГ-216.30-18.0016.30-18.4516.30-18.0016.30-18.0016.30-18.0016.30-18.45
3Эсанов Умид Мансур ўғлиУМГ-315.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.4515.30-17.45Кармана тум.
28-мактаб
(1-спорт зал)
УМГ-317.45-20-0017.45-20-0017.45-20-0017.45-20-0017.45-20-0017.45-20-00
4Рахимов Санат ШаритдиновичУМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15Навоий шаҳар
14 магазин (мослаштирилган спорт зали)
УМГ-219.00-20.3019.00-20.3019.00-20.3019.00-20.3019.00-21.1519.00-21.15
5Тўраев Шухрат ШокировичУМГ-27.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-8.307.00-9.157.00-9.15Кармана тум.
28-мактаб
(2-спорт зал)
УМГ-216.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-17.3016.00-18.1516.00-18.15
фильмы бесплатно