NAVOIY VILOYAT SPORT BOSHQARMASI 
» Sportning o'yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi

» Sportning o'yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi

  Sportning o'yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi


  Ѕесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны дл¤ веб сайтов


  Ф.И.Ш
  ГУРУҲ
  Душанба
  Сешанба
  Чоршанба
  Пайшанба
  Жума
  Шанба
  Ўтиш жойи

  1
  Асланов Санжар Тўхтамуродович
  СТГ-1
  08.00-11.00
  08.00-11.00
  08.00-11.00
  Баня
  08.00-11.00
  08.00-11.00
  Ёшлар спорт мажмуаси

  13.00-16.00

  СТГ-1
  15.00-18.00
  15.00-18.00
  15.00-18.00
  Баня
  15.00-18.00
  15.00-18.00

  13.00-16.00

  2
  Ризоев Сохибжон Абдуғаниевич
  УМГ-2
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  Ёшлар спорт мажмуаси


  3
  Хушмуродов Санжар Нематиллоевич
  УМГ-1
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  Кармана туман 21-мактаб


  4
  Жумаев Элёр Бобоёрович
  УМГ-2
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  Қизилтепа туман
  1-ТИП работ спорт мажмуаси


  УМГ-2
  16.00-17.45
  16.00-17.45
  16.00-17.45
  16.00-17.45
  16.00-17.45
  16.00-17.45

  5
  Шавкатов Дилшод Тошпулот уғли
  УМГ-1
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  Қизилтепа тумани
  16-мактаб


  УМГ-2
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20

  6
  Абдуллаева Зулфизар
  УМГ-2
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-10.15
  08.00-09.30
  08.00-10.15
  Навоий шаҳар 15-мактаб

  7
  Асатулаев Фаррух Фарход ўғли
  УМГ-1
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  Ёшлар спорт мажмуаси


  УМГ-1
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30


  УМГ-2
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20


  8
  Сеттаров РешатРифатович
  УМГ-3
  10.30-12.15
  10.30-12.15
  10.30-12.15
  10.30-12.15
  10.30-12.15
  10.30-12.15
  Кармана туман
  2-мактаб спорт зали


  СТГ-2
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30

  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30

  9
  Нурназарова Лилия Юлдашовна
  УМГ-3
  14.30-16.45
  14.30-16.45
  14.30-16.45
  14.30-16.45
  14.30-16.45
  14.30-16.45
  Кармана туман
  2- мактаб спорт зали


  СТГ-2
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30
  06.45-07.30

  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30
  17.00-19.30

  10
  Турсунова Сокина Ибодуллаевна
  УМГ-2
  08.30-09.45
  08.30-09.45
  08.30-09.45
  08.30-09.45
  08.30-09.45
  08.30-09.45
  Навоий шаҳар марказий
  Теннис корти


  УМГ-1
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30

  УМГ-2
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20
  16.35-18.20

  11
  Равшанов Шохрух Холмуродович
  УМГ-1
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  08.00-09.30
  Навоий шаҳар марказий
  Теннис корти


  УМГ-1
  09.35-11.05
  09.35-11.05
  09.35-11.05
  09.35-11.05
  09.35-11.05
  09.35-11.05

  УМГ-1
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30

  12
  Джониева Нисора
  УМГ-1
  09.30-11.00
  09.30-11.00
  09.30-11.00
  09.30-11.00
  09.30-11.00
  09.30-11.00
  Навоий шаҳар марказий
  Теннис корти


  УМГ-1
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30

  13
  Холмуродов НормуродДустмуродович
  УМГ-2
  09.00-10.30
  09.00-11.15
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-11.15
  09.00-10.30
  Навбахор тумани
  10- мактаби спорт майдони


  УМГ-3
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  Навбахор тумани
  30-мактаби спорт майдони


  14
  Дусмуродов Журабек Сайфуллаевич
  УМГ-2
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  Навбаҳор тумани31-мактаб

  УМГ-2
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15
  15.30-17.15

  15
  Эргашов Ойбек Райимович
  УМГ-2
  13.30-15.45
  13.30-15.45
  13.30-15.45
  13.30-15.45
  13.30-15.00

  Навбаҳор тумани32-мактаб

  УМГ-3
  15.50-18.05
  15.50-18.05
  15.50-18.05
  15.50-18.05
  15.15-17.30
  15.15-17.30

  16
  Тухтаев Камолиддин Искандарович
  УМГ-2
  13.30-15.45
  13.30-15.45
  13.30-15.45
  13.30-15.45
  13.30-15.00

  Навбахор тумани
  13-мактаби


  УМГ-3
  15.50-18.05
  15.50-18.05
  15.50-18.05
  15.50-18.05
  15.15-17.30
  15.15-17.30

  17
  Турсунов Истамжон Исматуллаевич
  УМГ-2
  16.10-17.55
  16.10-17.55
  16.10-17.55
  16.10-17.55
  16.10-17.55
  16.10-17.55
  Ёшлар спорт мажмуаси

  18
  Баракаев Азимжон Алимович
  УМГ-1
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  Ёшлар спорт мажмуаси

  УМГ-2
  10.05-11.50
  10.05-11.50
  10.05-11.50
  10.05-11.50
  10.05-11.50
  10.05-11.50

  УМГ-1
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30

  19
  Хадиев Абдулло Ражабович
  УМГ-2
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-11.15
  09.00-11.15
  Навоий шаҳар
  10-мактаб


  УМГ-4
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-18.15
  16.00-19.00
  16.00-19.00

  20
  Йўлдошев Худойберди Эшназар ўғли
  УМГ-2
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  09.00-10.45
  Навоий шаҳар НКМКга қарашли ЖТСК(спорт сарой)

  УМГ-1
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30
  16.00-17.30

  УМГ-1
  18.00-19.30
  18.00-19.30
  18.00-19.30
  18.00-19.30
  18.00-19.30
  18.00-19.30

  21
  Кенжабоев Азимжон Азамат уғли
  УМГ-4
  14.45-17.15
  14.45-17.15
  14.45-17.15
  14.45-17.15
  14.45-17.15
  14.45-17.15
  Навоий шаҳар
  10-мактаб


  УМГ-3
  17.20-19.35
  17.20-19.35
  17.20-19.35
  17.20-19.35
  17.20-19.35
  17.20-19.35

  22
  Очилова Махсума Икромовна
  УМГ-2
  15.45-17.30
  15.45-17.30
  15.45-17.30
  15.45-17.30
  15.45-17.30
  15.45-17.30
  Навоий шаҳар17-мактаб спорт зали

  УМГ-3
  17.35-19.50
  17.35-19.50
  17.35-19.50
  17.35-19.50
  17.35-19.50
  17.35-19.50

  23
  Сайфуллаев Охунжон Амрулло ўғли
  УМГ-2
  14.00-16.15
  14.00-16.15
  14.00-16.15
  14.00-16.15
  14.00-15.30

  Қизилтепа тумани1-мактаб спорт зали

  УМГ-4
  16.20-18.50
  16.20-18.50
  16.20-18.50
  16.20-18.50
  15.35-18.05
  15.35-18.05

  24
  Асланов Иброхим Мардонович
  УМГ-1
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  09.00-10.30
  Хатирчи тумани маданият ва марифат уйи
  4 мактаб ёнида


  УМГ-1
  14.00-15.30
  14.00-15.30
  14.00-15.30
  14.00-15.30
  14.00-15.30
  14.00-15.30

  25
  Ўктамова Маржона Зафар қизи
  УМГ-1
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  08.30-10.00
  Ёшлар спорт мажмуаси шахмат хонаси

  УМГ-2
  13.40-15.25
  13.40-15.25
  13.40-15.25
  13.40-15.25
  13.40-15.25
  13.40-15.25

  УМГ-1
  15.30-17.00
  15.30-17.00
  15.30-17.00
  15.30-17.00
  15.30-17.00
  15.30-17.00

  26
  Абдукаримова Умида Тулкиновна
  УМГ-1
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  15.00-16.30
  Ёшлар спорт мажмуаси

  УМГ-2
  16.45-19.00
  16.45-19.00
  16.45-19.00
  16.45-19.00
  16.45-19.00
  16.45-19.00

  27
  Шафиков Темур Мратович
  УМГ-3  316.00-19.00
  416.00-19.00
  5
  Ёшлар спорт мажмуаси

  716.00-19.00
  816.00-19.00
  9
  1016.00-19.00
  1116.00-19.00
  1216.00-17.30

  1416.00-19.00
  1516.00-19.00
  1616.00-19.00
  17
  1816.00-19.00
  1916.00-17.30

  21
  2216.00-19.00
  2316.00-19.00
  2416.00-19.00
  25
  2616.00-19.00

  2816.00-19.00
  29
  3016.00-19.00
  3116.00-19.00  28
  Нарбеков Манас
  УМГ-1
  16.30-18.00
  16.30-18.00
  16.30-18.00
  16.30-18.00
  16.30-18.00
  16.30-18.00
  Ёшлар спорт мажмуаси

  фильмы бесплатно


YANGILIKLAR SURATLARDA
KELIB TUSHGAN MUROJAATLAR 135
YAKUNLANDI 130
JISMONIY SHAXSLARDAN 134
YURIDIK SHAXSLARDAN 1

batafsil

Qaysi sport turiga qiziqasiz?


OVOZ BERISH NATIJALAR

FOYDALI HAVOLALAR

Sportning o'yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar va o'smirlar sport maktabi


Ѕесплатно модули и шаблоны DLE скачать шаблоны дл¤ веб сайтов


Ф.И.Ш
ГУРУҲ
Душанба
Сешанба
Чоршанба
Пайшанба
Жума
Шанба
Ўтиш жойи

1
Асланов Санжар Тўхтамуродович
СТГ-1
08.00-11.00
08.00-11.00
08.00-11.00
Баня
08.00-11.00
08.00-11.00
Ёшлар спорт мажмуаси

13.00-16.00

СТГ-1
15.00-18.00
15.00-18.00
15.00-18.00
Баня
15.00-18.00
15.00-18.00

13.00-16.00

2
Ризоев Сохибжон Абдуғаниевич
УМГ-2
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
Ёшлар спорт мажмуаси


3
Хушмуродов Санжар Нематиллоевич
УМГ-1
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
Кармана туман 21-мактаб


4
Жумаев Элёр Бобоёрович
УМГ-2
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
Қизилтепа туман
1-ТИП работ спорт мажмуаси


УМГ-2
16.00-17.45
16.00-17.45
16.00-17.45
16.00-17.45
16.00-17.45
16.00-17.45

5
Шавкатов Дилшод Тошпулот уғли
УМГ-1
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
Қизилтепа тумани
16-мактаб


УМГ-2
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20

6
Абдуллаева Зулфизар
УМГ-2
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-10.15
08.00-09.30
08.00-10.15
Навоий шаҳар 15-мактаб

7
Асатулаев Фаррух Фарход ўғли
УМГ-1
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
Ёшлар спорт мажмуаси


УМГ-1
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30


УМГ-2
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20


8
Сеттаров РешатРифатович
УМГ-3
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15
10.30-12.15
Кармана туман
2-мактаб спорт зали


СТГ-2
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30

17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30

9
Нурназарова Лилия Юлдашовна
УМГ-3
14.30-16.45
14.30-16.45
14.30-16.45
14.30-16.45
14.30-16.45
14.30-16.45
Кармана туман
2- мактаб спорт зали


СТГ-2
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30
06.45-07.30

17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30
17.00-19.30

10
Турсунова Сокина Ибодуллаевна
УМГ-2
08.30-09.45
08.30-09.45
08.30-09.45
08.30-09.45
08.30-09.45
08.30-09.45
Навоий шаҳар марказий
Теннис корти


УМГ-1
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30

УМГ-2
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20
16.35-18.20

11
Равшанов Шохрух Холмуродович
УМГ-1
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
08.00-09.30
Навоий шаҳар марказий
Теннис корти


УМГ-1
09.35-11.05
09.35-11.05
09.35-11.05
09.35-11.05
09.35-11.05
09.35-11.05

УМГ-1
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

12
Джониева Нисора
УМГ-1
09.30-11.00
09.30-11.00
09.30-11.00
09.30-11.00
09.30-11.00
09.30-11.00
Навоий шаҳар марказий
Теннис корти


УМГ-1
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30

13
Холмуродов НормуродДустмуродович
УМГ-2
09.00-10.30
09.00-11.15
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-11.15
09.00-10.30
Навбахор тумани
10- мактаби спорт майдони


УМГ-3
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-18.15
Навбахор тумани
30-мактаби спорт майдони


14
Дусмуродов Журабек Сайфуллаевич
УМГ-2
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
Навбаҳор тумани31-мактаб

УМГ-2
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15
15.30-17.15

15
Эргашов Ойбек Райимович
УМГ-2
13.30-15.45
13.30-15.45
13.30-15.45
13.30-15.45
13.30-15.00

Навбаҳор тумани32-мактаб

УМГ-3
15.50-18.05
15.50-18.05
15.50-18.05
15.50-18.05
15.15-17.30
15.15-17.30

16
Тухтаев Камолиддин Искандарович
УМГ-2
13.30-15.45
13.30-15.45
13.30-15.45
13.30-15.45
13.30-15.00

Навбахор тумани
13-мактаби


УМГ-3
15.50-18.05
15.50-18.05
15.50-18.05
15.50-18.05
15.15-17.30
15.15-17.30

17
Турсунов Истамжон Исматуллаевич
УМГ-2
16.10-17.55
16.10-17.55
16.10-17.55
16.10-17.55
16.10-17.55
16.10-17.55
Ёшлар спорт мажмуаси

18
Баракаев Азимжон Алимович
УМГ-1
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
Ёшлар спорт мажмуаси

УМГ-2
10.05-11.50
10.05-11.50
10.05-11.50
10.05-11.50
10.05-11.50
10.05-11.50

УМГ-1
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30

19
Хадиев Абдулло Ражабович
УМГ-2
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-11.15
09.00-11.15
Навоий шаҳар
10-мактаб


УМГ-4
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-18.15
16.00-19.00
16.00-19.00

20
Йўлдошев Худойберди Эшназар ўғли
УМГ-2
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
09.00-10.45
Навоий шаҳар НКМКга қарашли ЖТСК(спорт сарой)

УМГ-1
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30
16.00-17.30

УМГ-1
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30
18.00-19.30

21
Кенжабоев Азимжон Азамат уғли
УМГ-4
14.45-17.15
14.45-17.15
14.45-17.15
14.45-17.15
14.45-17.15
14.45-17.15
Навоий шаҳар
10-мактаб


УМГ-3
17.20-19.35
17.20-19.35
17.20-19.35
17.20-19.35
17.20-19.35
17.20-19.35

22
Очилова Махсума Икромовна
УМГ-2
15.45-17.30
15.45-17.30
15.45-17.30
15.45-17.30
15.45-17.30
15.45-17.30
Навоий шаҳар17-мактаб спорт зали

УМГ-3
17.35-19.50
17.35-19.50
17.35-19.50
17.35-19.50
17.35-19.50
17.35-19.50

23
Сайфуллаев Охунжон Амрулло ўғли
УМГ-2
14.00-16.15
14.00-16.15
14.00-16.15
14.00-16.15
14.00-15.30

Қизилтепа тумани1-мактаб спорт зали

УМГ-4
16.20-18.50
16.20-18.50
16.20-18.50
16.20-18.50
15.35-18.05
15.35-18.05

24
Асланов Иброхим Мардонович
УМГ-1
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
09.00-10.30
Хатирчи тумани маданият ва марифат уйи
4 мактаб ёнида


УМГ-1
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30
14.00-15.30

25
Ўктамова Маржона Зафар қизи
УМГ-1
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
08.30-10.00
Ёшлар спорт мажмуаси шахмат хонаси

УМГ-2
13.40-15.25
13.40-15.25
13.40-15.25
13.40-15.25
13.40-15.25
13.40-15.25

УМГ-1
15.30-17.00
15.30-17.00
15.30-17.00
15.30-17.00
15.30-17.00
15.30-17.00

26
Абдукаримова Умида Тулкиновна
УМГ-1
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
15.00-16.30
Ёшлар спорт мажмуаси

УМГ-2
16.45-19.00
16.45-19.00
16.45-19.00
16.45-19.00
16.45-19.00
16.45-19.00

27
Шафиков Темур Мратович
УМГ-3316.00-19.00
416.00-19.00
5
Ёшлар спорт мажмуаси

716.00-19.00
816.00-19.00
9
1016.00-19.00
1116.00-19.00
1216.00-17.30

1416.00-19.00
1516.00-19.00
1616.00-19.00
17
1816.00-19.00
1916.00-17.30

21
2216.00-19.00
2316.00-19.00
2416.00-19.00
25
2616.00-19.00

2816.00-19.00
29
3016.00-19.00
3116.00-19.0028
Нарбеков Манас
УМГ-1
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
16.30-18.00
Ёшлар спорт мажмуаси

фильмы бесплатно